Budoucnost

Vodíková společnost

Představou Toyoty je vytvářet komplexní řešení, která v blízké budoucnosti poslouží nejen k pohonu bezpečných, hospodárných a ekologických vozidel, ale i zásobování celých komunit. Právě toto je cesta k ochraně našich přírodních zdrojů. Jsme přesvědčeni, že vodík je dokonalé palivo, které nám pomůže dosáhnout a překročit cíl nulových emisí.

Celosvětová vodíková strategie

Japonsko v roce 2017 jako první na světě připravilo tzv. vodíkovou strategii. Na podobných projektech dnes pracuje většina zemí světa. Praktické zavádění vodíku bylo rozděleno do tří fází:

 • FÁZE 1
  2020–2024

  • Využití vodíku v dopravě
  • Rozvoj infrastruktury pro čerpání vodíkového paliva
  • Autobusy a nákladní vozidla poháněná vodíkem

 • FÁZE 2
  2025–2030

  • Rozšiřování vodíku do dalších odvětví: železniční doprava, námořní doprava
  • Síť vodíkových čerpacích stanic pro veřejnost

 • FÁZE 3
  po roce 2030

  • Vývoj syntetických paliv založených na vodíku s neutrálními dopady na životní prostředí
  • Další popularizace vodíkové technologie v letecké a námořní dopravě

Rozvoj infrastruktury

Toyota Mirai

Podle odborníků z celého světa by do roku 2030 měl počet vodíkových čerpacích stanic narůst stonástobně ze 450 na 45 000. Současný plán v České republice zahrnuje výstavbu dvou čerpacích stanic v roce 2021 a další tři vodíkové čerpací stanice jsou v přípravě. Přehled všech po světě dostupných vodíkových můžete sledovat zde: Přehled vodíkových čerpacích stanice ve světě

Podle odborníků z celého světa by do roku 2030 měl počet vodíkových čerpacích stanic narůst stonástobně ze 450 na 45 000. Současný plán v České republice zahrnuje výstavbu dvou čerpacích stanic v roce 2021 a další tři vodíkové čerpací stanice jsou v přípravě. Přehled všech po světě dostupných vodíkových můžete sledovat zde: Přehled vodíkových čerpacích stanice ve světě

Co může vodík vlastně pohánět?

Oproti technologii čistě elektrického pohonu, která spoléhá na těžké baterie, se vodíkové palivové články díky své nízké hmotnosti uplatní v těžké nákladní dopravě, nákladních lodích, letadlech i domácnostech.

Automobil - Ikona

Automobily

Autobus - Ikona

Autobusy

Nákladní vozidlo - Ikona

Nákladní vozidla

Lodě - Ikona

Lodě

Vlak - Ikona

Vlaky

Letadlo - Ikona

Letadla

Dom - Ikona

Domy a budovy

Města - Ikona

Města

Vodík v současnosti

Získejte další informace o aktuálně používaných i budoucích vozidlech na vodík, která se pohybují na silnicích, na moři, a dokonce i na Měsíci.

 • H2. City Gold

  Městský autobus poháněný palivovým článkem z Toyoty Mirai. Dojezd: 400 km. Výroba v Portugalsku.

 • PORTAL Project

  Těžké americké nákladní vozidlo se schopností non-stop jízdy (24/7). Dojezd: 500 km.

 • Energy Observer

  Dokonale ekologický katamarán, jenž si vyrábí vodík pro palivový článek z vody a vzdušného kyslíku za využití sluneční energie.

 • FC Lunar Cruiser

  Měsíční vozidlo sestrojené ve spolupráci Toyoty a Japonské kosmické agentury JAXA, poskytující dojezd až 10 000 km.