Krok
Chcete-li nastavit automatickou navigaci, stiskněte tlačítko [MAP/NAV] na zařízení a přejděte do nabídky Navigace.

Krok
Klepnutím na tlačítko [...] zvolte oblíbený cíl pro automatickou navigaci.

Krok
Stiskněte ikonu hodin vedle oblíbené adresy.

Krok
Chcete-li zadat čas, klepněte na možnost [Po].

Krok
Upravte čas (začátek a konec) pomocí šipek a potvrďte volbu tlačítkem [OK].

Krok
Chcete-li nastavit čas pro zbývající dny, zopakujte postup pro jednotlivé dny nebo vyberte možnost [Kopír. z...] a přejděte na další obrazovku.

Krok
Nyní klepnutím zvolte nastavení času, které chcete zkopírovat.

Krok
Časy budou uloženy do paměti. Chcete-li čas aktivovat, zaškrtněte pole vedle příslušného dne.

Krok
Další den lze aktivovat stejným způsobem.