Krok
Chcete-li vytvořit nový účet na portále pro zákazníky My Toyota, stiskněte tlačítko [SETUP] v zařízení a přejděte do nabídky Nastavení.

Krok
Klepnutím na možnost [Toyota Online] přejděte do online nabídky.

Krok
Klepnutím na možnost [Webový účet Toyota] přejděte do online nabídky.

Krok
Přejděte do nabídky [Zvolený účet], kde najdete přehled existujících účtů.

Krok
Vyberte možnost [Nový účet].

Krok
Vyberte možnost [Vytvořit nový účet].

Krok
Začněte vytvářet nový účet My Toyota a zadejte požadované uživatelské jméno a heslo (v rámci bezpečnostních opatření je třeba heslo zopakovat).

Krok
Potvrďte zadání klepnutím na tlačítko [Další].

Krok
Zadejte svou e-mailovou adresu (v rámci bezpečnostních opatření je třeba adresu zopakovat).

Krok
Potvrďte tlačítkem [OK].

Krok
Potvrďte zadání klepnutím na tlačítko [Další].

Krok
Zadejte jméno a příjmení a zvolte zemi pobytu.

Krok
Potvrďte tlačítkem [OK].

Krok
Potvrďte zadání klepnutím na tlačítko [Další].

Krok
Pročtěte si podmínky služby My Toyota. Pokud s nimi souhlasíte, potvrďte je klepnutím na tlačítko [Přijmout].

Krok
Pročtěte si informace o sdílení geolokace. Pokud s nimi souhlasíte, potvrďte je klepnutím na tlačítko [Přijmout].

Krok
Jakmile se obrazovka změní, znamená to, že registrace účtu na portále pro zákazníky My Toyota byla dokončena. Chcete-li účet aktivovat, vypněte a znovu zapněte zapalování.