Krok
Tento scénář vysvětluje službu připojení. Proto se nejprve ujistěte, že je váš telefon spárován a je možné využívat internet (viz téma 1). Chcete-li hledat boj zájmu pomocí služby hledání GoogleSearch, stiskněte tlačítko [MAP/NAV] na zařízení a přejděte do nabídky Navigace.

Krok
Klepnutím na možnost [Bod zájmu] lze hledat body zájmu.

Krok
Pomocí klávesnice na displeji zadejte název bodu zájmu, klíčové slovo nebo kategorii.

Krok
Potvrďte volbu tlačítkem [OK]. (Chcete-li hledání urychlit nebo upřesnit, lze zvolit možnost ‚na aktuální pozici‘, z předem uložených ‚kategorií‘ nebo z osobní ‚historie‘ hledání.)

Krok
Zobrazí se výsledky hledání bodů zájmu v systému. To může stačit. Pokud nestačí, lze změnit poskytovatele klepnutím na tlačítko [...].

Krok
Lze vybírat ze všech uvedených poskytovatelů klepnutím na logo. (V tomto scénáři budeme pokračovat se službou Google. Následující kroky jsou podobné pro všechny ostatní poskytovatele.)

Krok
Procházejte nahoru a dolů a zvolte požadovaný bod zájmu ze seznamu výsledků hledání GoogleSearch. Mapa na pozadí znázorňuje související místa.

Krok
Chcete-li navigovat ke zvolenému bodu zájmu, klepněte na možnost [Go]. Nebo zavolejte na uvedené telefonní číslo (např. pro zadání rezervace) klepnutím na zelenou ikonu telefonu.

Krok
Chcete-li zobrazit skutečnou fotografii zvoleného místa, je možné klepnutím na ikonu postavy zvolit službu Google StreetView.

Krok
Chcete-li získat další informace, například podrobné adresní údaje, recenze a obrázky, klepněte na lupu.

Krok
Přejděte dolů, pokud si chcete přečíst hodnocení daného bodu zájmu.

Krok
Jakmile přejdete zcela dolů, můžete zadat vlastní hodnocení klepnutím na možnost [Poskytněte názor na body zájmu]. Obrázky vybraného místa zobrazíte klepnutím na galerii miniatur v dolní části.

Krok
Galerii lze procházet klepnutím na šipky [ I<< >>I ].