Krok
Je možné kdykoli přepnout na mapu na celou obrazovku a rozdělenou obrazovku.

Krok
Klepnutím na dvojitou šipku lze přepínat mezi rozdělenou nebo celou obrazovkou.

Krok
Chcete-li upravit rozdělenou obrazovku systému Toyota Touch® 2 s navigací Go, stiskněte tlačítko [SETUP] v zařízení a přejděte do nabídky Nastavení.

Krok
Klepnutím na možnost [Mapa] přejděte do nastavení mapy.

Krok
Vyberte možnost [Dělená mapa].

Krok
Výběrem možnosti [Mapa s údaji o médiích] zvolte rozdělenou obrazovku.

Krok
Stisknutím tlačítka [MAP/NAV] na zařízení se vrátíte do zobrazení mapy.

Krok
Chcete-li nastavit rozdělenou obrazovku, která obsahuje informace o aplikaci, stiskněte tlačítko [SETUP] v zařízení a přejděte do nabídky Nastavení.

Krok
Klepnutím na možnost [Mapa] přejděte do nastavení mapy.

Krok
Vyberte možnost [Dělená mapa].

Krok
Zaškrtněte možnost [Mapa s údaji o aplik. a médiích].

Krok
Pro zobrazení aplikace lze vybrat požadovanou aplikaci samostatně klepnutím na možnost [Vybr. ap. k zobr. v mapě].

Krok
Chcete-li zobrazovat předpověď počasí v reálném čase, zvolte aplikaci [Počasí] a stiskněte tlačítko [MAP/NAV], abyste se vrátili zpět na obrazovku s mapou.

Krok
Chcete-li zobrazovat informace o parkování v reálném čase, klepněte na malé tlačítko v pravém horním rohu displeje počasí...

Krok
...a zvolte aplikaci [Parkování].

Krok