Krok
Aktivní navigaci lze kdykoli ukončit. Stisknutím tří teček [...] na pravé straně displeje otevřete podnabídku.

Krok
Stiskněte ikonu Stop.

Krok
Navigace bude okamžitě ukončena.