Krok
Chcete-li přidat průjezdný bod, stiskněte ikonu vlajky.

Krok
Vyberte možnost [Zadejte adresu].

Krok
Chcete-li definovat město zastávky, stiskněte tlačítko [Město].

(Pro destinace ve Velké Británii je možné zadat poštovní směrovací číslo výběrem možnosti [Kód] a pokračovat krokem 9.)

Krok
Zvolte město zadáním prvního písmena. Je-li třeba, upřesněte seznam zadáním dalších písmen. Potvrďte tlačítkem [OK].

Krok
Výběrem možnosti [Ulice] začněte zadávat adresu dle názvu ulice a čísla.

Krok
Zadejte název ulice a potvrďte volbu tlačítkem [OK].

Krok
Výběrem možnosti [ČP] začněte zadávat číslo popisné.

Krok
Případně zadejte číslo popisné a potvrďte volbu tlačítkem [OK].

Krok
Adresa zastávky je kompletní. Pokračujte stisknutím možnosti [Vypočítat trasu].

Krok
Výběrem možnosti [Přidat] přidejte zadanou adresu jako zastávku.

Krok
Je-li třeba, je možné posloupnost trasy změnit přetažením. Trasu potvrďte stisknutím tlačítka [Go].

Krok
Zastávka byla úspěšně přidána. Systém Touch® 2 s navigací Go do několika sekund nabídne nejrychlejší trasu. Je možné přidat další zastávky (až 9). Jejich pořadí lze změnit přetažením.