Krok
Tento scénář vysvětluje službu připojení. Proto se nejprve ujistěte, že je váš telefon spárován a je možné přenášet data (viz téma 1). Chcete-li používat provoz Tom-Tom, stiskněte tlačítko [SETUP] v zařízení a přejděte do nabídky Nastavení.

Krok
Klepnutím na možnost [Provoz] přejděte do nabídky provozu.

Krok
Vyberte možnost [Provoz přes int.].

Krok
Poté klepněte na ikonu nastavení vpravo.

Krok
Ujistěte se, že možnost [Aktualizuj nastavení] je nastavena na hodnotu [Auto (čast. obn.)]. Funkce provozu TomTom je nyní aktivní.

Krok
Stisknutím tlačítka [MAP/NAV] na zařízení se vrátíte do zobrazení mapy. Vlevo uvidíte informace o další dopravní situaci na trase (délka a zpoždění). Klepnutím na posuvník zobrazíte další informace o všech relevantních dopravních situacích.

Krok
Chcete-li zobrazit podrobnější informace, vyberte jednotlivé dopravní situace.

Krok
Nebo klepněte na možnost [Objížď.], pokud chcete vyhledat novou trasu mimo uvedenou dopravní zácpu. Systém okamžitě nabídne alternativní trasu.