Krok
Tento scénář vysvětluje službu připojení. Proto se nejprve ujistěte, že je váš telefon spárován a je možné přenášet data (viz téma 1). Chcete-li používat provoz Tom-Tom, stiskněte tlačítko [SETUP] v zařízení a přejděte do nabídky Nastavení.

Krok
Klepnutím na možnost [Provoz] přejděte do nabídky provozu.

Krok
Vyberte možnost [Provoz přes int.].

Krok
Poté klepněte na ikonu nastavení vpravo.

Krok
Ujistěte se, že možnost [Aktualizuj nastavení] je nastavena na hodnotu [Auto (čast. obn.)]. Funkce provozu TomTom je nyní aktivní.

Krok
Stisknutím tlačítka [MAP/NAV] na zařízení se vrátíte do zobrazení mapy. Vlevo uvidíte informace o další dopravní situaci na trase (délka a zpoždění). Klepnutím na posuvník zobrazíte další informace o všech relevantních dopravních situacích.

Krok
Chcete-li zobrazit podrobnější informace, vyberte jednotlivé dopravní situace.

Krok
Nebo klepněte na možnost [Objížď.], pokud chcete vyhledat novou trasu mimo uvedenou dopravní zácpu. Systém okamžitě nabídne alternativní trasu.

Zásady pro soubory cookie

TMCZ využívá technologii cookie pro zlepšení stránek TOYOTA. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal zde.