REZERVACE YARIS GRMN

Obchodní podmínky pro zákazníky

Toyota uvede na trh v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) speciální edici svého modelu YARIS: vůz YARIS GRMN („YARIS GRMN“). Pro prodej v EHP bude vyroben jen velmi omezený počet vozů této speciální edice.
Tento limitovaný počet vozů YARIS GRMN bude uveden do prodeje od 27. července 2017. Více informací o této limitované edici a cenách získáte u Autorizovaného prodejce Toyota. Ceny uvedené na těchto webových stránkách jako kupní ceny vozů YARIS GRMN jsou doporučené maximální ceny. Tyto ceny se mohou lišit v závislosti na prodejních podmínkách Autorizovaného prodejce Toyota, u kterého zadáte svou objednávku.
V mezidobí bude za účelem řízení objednávek a výrobních procesů této limitované edice vozů YARIS GRMN vytvořen rezervační pořadník, kam budou zaznamenáni všichni zájemci, kteří mají v úmyslu vůz YARIS GRMN objednat, tak abychom získali přehled o objemu zamýšlených objednávek.

Za níže uvedených obchodních podmínek a pod podmínkou, že tyto podmínky výslovně přijímáte, můžete potvrdit svůj zájem o objednání vozu YARIS GRMN, a budete tak zařazeni do rezervačního pořadníku na vozy YARIS GRMN, které budou k dispozici v EHP („Rezervace“).

Pro účely těchto obchodních podmínek odkazují výrazy „my“, „náš“ nebo „nám“ na obchodní společnost TOYOTA CENTRAL EUROPE Kft., se sídlem 2040 Budaörs, Budapark Keleti 4, Maďarsko, registrační číslo 13-09-104486.

OBCHODNÍ PODMÍNKY:
 1. Pouze jedna Rezervace na osobu bude akceptována.

 2. Rezervace představuje povinný proces, kterým musíte projít, abyste mohli objednat vůz YARIS GRMN. Z tohoto důvodu nebude akceptována žádná objednávka na vůz YARIS GRMN, pokud nejprve neprojdete procesem Rezervace a nezaplatíte v plné výši Rezervační poplatek uvedený v článku 3.

  Rezervaci máte možnost uskutečnit v souladu s těmito obchodními podmínkami od 27. července 2017 do 31. října 2017 včetně. Rezervace se přijímají podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Po uplynutí výše uvedené doby, nebo jakmile budou rezervovány všechny dostupné vozy YARIS GRMN, podle toho, co nastane dřív, už nebude možné přijímat žádné další Rezervace a následně budete mít možnost nechat se zapsat na „čekací listinu“, jak je uvedeno níže v článku 7.

 3. Rezervační poplatek:

  Zařazení do Rezervačního pořadníku na vozy YARIS GRMN je zpoplatněno Rezervačním poplatkem ve výši 27.000 Kč, který musíte uhradit způsobem popsaným dále v článku 3.

  Platbu Rezervačního poplatku je nutno provést pomocí debetní nebo kreditní karty prostřednictvím zabezpečeného portálu.

  Veškeré platby provedené pomocí debetní nebo kreditní karty se uskuteční prostřednictvím zabezpečeného portálu a údaje o vaší kartě nebudou uloženy. Tímto potvrzujete, že jste oprávněni tuto platební metodu využívat a souhlasíte s tím, abychom v tomto ohledu my nebo ten, kdo vaši kartu vydal, provedli bezpečnostní prověrku. Upozorňujeme, že vám z Rezervačního poplatku nebudeme vyplácet úrok ani jiné náhrady či odměny.

  Poté, co od vás obdržíme Rezervační poplatek:
  - bude vaše jméno zařazeno do Rezervačního pořadníku vozů YARIS GRMN a
  - e-mailem obdržíte potvrzení o tom, že vaše jméno bylo zařazeno do Rezervačního pořadníku.

  Rezervační poplatek vám bude vrácen způsobem popsaným níže v článku 5.

 4. Rozsah Rezervace – platnost Rezervace – objednávka vozu YARIS GRMN v době platnosti Rezervace:

  Je-li zaplacen Rezervační poplatek, zajistí vám Rezervace, že v době platnosti Rezervace si budete moci u Autorizovaného prodejce Toyota objednat vůz YARIS GRMN níže popsaným způsobem. Jinými slovy, zaplacením Rezervačního poplatku si rezervujete možnost objednat si vůz YARIS GRMN.

  Rezervace:
  (i)   není objednávkou vozu YARIS GRMN a také se Rezervací my ani Autorizovaný prodejce Toyota nezavazujeme vám tento vůz prodat;
  (ii)  není nabídkou na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem by byla koupě vozu YARIS GRMN;
  (iii) nepředstavuje pro nás ani pro Autorizovaného prodejce Toyota závazek či povinnost dodat vám vůz YARIS GRMN nebo vám poskytnout či přijmout podmínky financování ve spojitosti s nákupem tohoto vozu; a
  (iv) pro vás nepředstavuje záruku a pro nás závazek ohledně data výroby nebo dodání vozu YARIS GRMN.

  Teprve na formuláři objednávky, kterou podepíšete u Autorizovaného prodejce Toyota podle svého výběru, budou uvedeny podmínky nákupu a záruky, které tento Autorizovaný prodejce Toyota pro vůz YARIS GRMN poskytuje.

  Vaše Rezervace zůstane v platnosti po dobu devadesáti (90) dnů od data, kdy od vás obdržíme platbu Rezervačního poplatku. Pokud si přejete objednat vůz YARIS GRMN, musíte v uvedené době platnosti Rezervace u Autorizovaného prodejce Toyota podepsat objednávku na vůz YARIS GRMN. Po uplynutí výše uvedené doby vaše Rezervace automaticky propadá, aniž bychom vás o této skutečnosti jakkoli znovu oficiálně informovali nebo vás na ni upozorňovali.

  Objednávky podepsané po skončení doby platnosti Rezervace nebudou akceptovány.

 5. Vrácení Rezervačního poplatku:

  Rezervační poplatek vám bude vrácen v plné výši, pokud v době platnosti Rezervace, která je uvedena výše v článku 4, učiníte některý ze dvou následujících kroků:
  (1)   podepíšete objednávku zmíněnou výše v článku 4; nebo
  (2)   prostřednictvím e-mailové adresy yaris.grmn@toyota-europe.com oznámíte, že jste své rozhodnutí změnili a že si přejete svou Rezervaci na vůz YARIS GRMN zrušit;
  v těchto případech bude Rezervační poplatek vrácen prostřednictvím stejné debetní nebo kreditní karty, kterou jste použili pro zaplacení Rezervačního poplatku, a to nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy obdržíme od Autorizovaného prodejce Toyota, u kterého zadáte svou objednávku, potvrzení, že jste objednávku podepsali, nebo od přijetí oznámení o zrušení vaší Rezervace.
  Pokud v době platnosti Rezervace neučiníte ani jeden ze dvou kroků uvedených výše v tomto článku 5, Rezervační poplatek vám bude vrácen v plné výši prostřednictvím stejné debetní nebo kreditní karty, kterou jste použili pro zaplacení Rezervačního poplatku, nejpozději do patnácti (15) dnů od uplynutí platnosti Rezervace.

 6. Vaši Rezervaci není možné převést ani postoupit.

 7. Čekací listina:

  Po 31. říjnu 2017, nebo jakmile budou rezervovány všechny dostupné vozy YARIS GRMN, podle toho, co nastane dřív, bude systém Rezervací zablokován a pak budete mít možnost nechat se zapsat na „čekací listinu“. Pokud budou později k dispozici další vozy YARIS GRMN, systém Rezervací se opět otevře. V takovém případě obdržíte včas výzvu, abyste provedli Rezervaci, pokud si to stále budete přát. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že případné opětovné otevření systému Rezervací se řídí těmito obchodními podmínkami.
Zásady pro soubory cookie

TMCZ využívá technologii cookie pro zlepšení stránek TOYOTA. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal zde.