Najít vůz

 • V aplikaci MyT (nebo na Portále Moje Toyota) můžete kontrolovat poslední polohu vašeho vozu. Díky modulu ve vašem vozidle Toyota se poloha načte na základě posledního geolokačního datového bodu přijatého z vašeho vozidla v okamžiku, kdy jste naposledy vypnuli zapalování nebo zobrazí vaši aktuální polohu.
 • Lze prohlížet polohu zaparkovaného vozidla na mapě, spolu s adresou (pokud je k dispozici) a časem vypnutí zapalování. Můžete aktivovat navigaci, která vás dovede k vašemu vozu Toyota (zobrazení trasy, vzdálenosti a doby chůze k vašemu vozidlu Toyota) prostřednictvím účtu Moje Toyota nebo prostřednictvím jiných aplikací (například Apple Maps, Google Maps atd.).
 • Pokud je vaše vozidlo Toyota vybaveno zařízením umožňujícím přístup a používání služby přístupu na internet, poloha vašeho vozidla Toyota se během jízdy přenáší častěji, což vám umožňuje sdílet aktuální polohu vašeho vozidla s ostatními. Nastavení sdíleného živého umístění vám umožňuje vybrat kontaktní osoby, se kterými chcete sdílet svou polohu a jak dlouho. K povolení této funkce lze použít vaše ID na sociálních sítích..

Odeslat do vozu

 • Pokud je vaše vozidlo Toyota vybaveno palubní navigací propojenou s MyT, můžete si v aplikaci MyT navrhnout cestu podle svých představ a poté ji odeslat do svého vozidla Toyota. Můžete nastavit zamýšlený čas zahájení cesty nebo cílový čas příjezdu. Výpočet trasy předpovídá pravděpodobné dopravní podmínky v daném čase a podle toho určí čas cesty. Můžete zkontrolovat odeslané cesty, upravit je a znovu odeslat do svého vozidla Toyota. Na cestě do cíle můžete přidat vybraná místa, která vás zajímají. Další informace o propojení a provozu vaší navigační jednotky ve vozidle jsou k dispozici v uživatelské příručce vašeho vozidla Toyota nebo na portálu Moje Toyota.

Od vozidla ke dveřím

 • Pokud je vaše vozidlo Toyota vybaveno palubní navigací propojenou s MyT, aplikace MyT navrhne, že vás po opuštění vozidla navede k cíli, který jste si nastavili v navigaci ve vozidle. Tato služba je založena na rozdílu mezi umístěním vašeho cíle a umístěním vašeho zaparkovaného vozidla Toyota. Jinými slovy, pokud se vám nepodařilo zaparkovat vozidlo Toyota v blízkosti cíle, který jste si nastavili ve své navigaci, můžete pokračovat v navádění pomocí aplikace MyT, abyste dosáhli svého konečného cíle (například pěšky). Navigaci můžete případně obnovit z jiných mobilních aplikací. Zpracuje polohu vašeho konečného cílového umístění a vašeho (zaparkovaného) vozidla Toyota. Další informace o propojení a provozu vaší navigační jednotky ve vozidle jsou k dispozici v uživatelské příručce vašeho vozidla Toyota nebo na portálu Moje Toyota.

Data o jízdě

 • Prostřednictvím aplikace MyT (nebo prostřednictvím Portálu Moje Toyota) můžete sledovat záznamy o vašem stylu jízdy na základě geolokačních údajů, gyroskopických a G-senzorů, údajů o ujetých kilometrech a spotřebě paliva. Tyto záznamy budou k dispozici pro každou cestu. Každou jednotlivou cestu můžete označit jako „Soukromou“ nebo „Pracovní“ a vygenerovat report, kde uvidíte události, jako například prudké brzdění a prudké zrychlení, s jejich časem a umístěním..

Údržba a servis

 • Na základě údajů o ujetých kilometrech vašeho vozidla vás aplikace MyT informuje o servisním intervalu. Takové připomínky jsou dostupné podle typu předplatného Služeb a mohou se lišit v dostupnosti a/nebo přesnosti. Po obdržení připomínky si budete moci domluvit schůzku s autorizovaným prodejcem podle vašeho výběru. Doporučujeme vám označit preferovaného autorizovaného prodejce prostřednictvím účtu Moje Toyota. V případě, že byste propásli první připomínky, může vám být zaslána druhá.
 • Jste nadále odpovědní za to, že své vozidlo Toyota přistavíte k údržbě nebo servisu v požadovaných intervalech. Skutečnost, že poskytujeme tuto službu a upozorňujeme na související upomínky, vás nezbavuje této odpovědnosti.

Stav 12v baterie

 • V závislosti na zařízení, kterým je vaše vozidlo Toyota vybaveno, zobrazí aplikace MyT stav nabití vaší 12voltové baterie. V případě, že stav nabití klesne na úroveň, která může ztížit startování vašeho vozidla Toyota, zobrazí se v aplikaci MyT varovná zpráva.

Výstražné kontrolky

 • V závislosti na zařízení, kterým je vaše vozidlo Toyota vybaveno, vás aplikace MyT může upozornit na určité varovné signály zobrazené ve vašem vozidle Toyota. Tyto výstražné signály odrážejí, ale nenahrazují, výstražné kontrolky zobrazené na přístrojové desce vozu. Jako řidič zůstáváte vždy odpovědný za řešení výstražných kontrolek ve vozidle.
 • Tyto varovné signály budou předány autorizované síti Toyota, aby vám mohli poskytnout podporu a pomohly vám v případě potřeby opravy. Prostřednictvím aplikace MyT budete mít možnost rozhodnout, zda chcete být kontaktováni nebo ne. Vezměte prosím na vědomí, že Toyota nenabízí žádnou záruku, že vás budou proaktivně kontaktovat v případě rozsvícení výstražné kontrolky, protože tato služba do značné míry závisí na vaší oblasti, dostupnosti a pokrytí. V případě výstražného upozornění vždy postupujte podle pokynů v uživatelské příručce, kde získáte konkrétní detaily..

Palivo

 • V závislosti na zařízení, kterým je vaše vozidlo Toyota vybaveno, bude aplikace MyT zobrazovat hladinu paliva v nádrži vašeho vozidla Toyota. Zbývající hladina paliva je vyjádřena v procentech z celkové kapacity paliva. Zobrazená hladina paliva je založena na datech z posledního snímání senzoru palivoměru vašeho vozu v okamžiku vypnutí zapalování. Ve výsledku může dojít k rozporu mezi hladinou paliva uvedenou v aplikaci MyT a hladinou paliva vyznačenou na přístrojové desce vašeho vozidla Toyota. Mohou se také vyskytnout mezní odchylky v závislosti na prostředí, ve kterém je vaše vozidlo Toyota zaparkováno (například venkovní teplota, sklon vozovky...). Vždy byste měli brát v potaz hladinu palivoměru na přístrojové desce vašeho vozidla Toyota a Toyota nepřijímá žádnou odpovědnost v případě neúplných nebo nepřesných informací zobrazených v aplikaci MyT.

Tipy pro hybridní jízdu

 • Tato služba vám umožní nahlédnout prostřednictvím aplikace MyT do záznamů o využívání hybridního pohonu na základě klíčových hybridních ukazatelů (čas v EV módu a skóre hybridní jízdy).
 • Tyto záznamy budou k dispozici pro každou jednotlivou cestu. Každá jízda je zaznamenána na mapu se zvýrazněním režimu EV a dalších událostí (zrychlení, brzdění a konstantní rychlost), které jsou spojeny s kontextovými radami, které vám pomohou snížit spotřebu paliva. Můžete také sledovat souhrnná data a snadno mapovat vývoj využívání hybridního pohonu v čase.

Dálkové ovládání

 • V závislosti na zařízení, kterým je vaše vozidlo Toyota vybaveno, zobrazí aplikace MyT stav baterie a zbývající dojezd vašeho plug-in hybridu nebo vašeho elektrického vozidla.
 • Zbývající dojezd je udáván v km, ale může se lišit od dojezdu zobrazeného ve voze. Vždy byste měli brát ohled na indikaci baterie na přístrojové desce vašeho vozidla Toyota a Toyota nepřijímá žádnou odpovědnost v případě neúplných nebo nepřesných informací zobrazených v aplikaci MyT. Tato služba vám navíc umožňuje vzdáleně naplánovat nabíjení vašeho vozu.
 • Kromě toho budete moci na dálku předehřát nebo předchladit svůj plug-in hybrid nebo vaše elektrické vozidlo na požadovanou teplotu a spustit odmlžovač předního nebo zadního skla. Tato funkce také umožňuje vzdáleně nastavit jeden nebo více plánů pro předehřev nebo chlazení automobilu.