Toyota Yaris hlásí tři miliony vyrobených vozů

Vozem s pořadovým číslem 3 miliony je černobílý Yaris Hybrid v provedení Selection

2016-6-30

V pátek 24. června byla vyrobena Toyota Yaris s pořadovým číslem 3 miliony, šlo o Yaris Hybrid v dvoubarevné verzi Selection (černá & bílá). Za 15 let výroby v závodu Toyota Motor Manufacturing France (MMF) se zde vystřídaly tři generace modelu Yaris, společně s hybridní variantou a verzí určenou na export do Severní Ameriky.

Toyota Yaris Hybrid, celosvětově první plně hybridní model v segmentu B, je hospodárný (3,3 l/100 km) i ekologický (75 g CO2/ km, prakticky nulové emise NOx a pevných částic) a tvoří více než třetinu vozů Yaris vyráběných v tomto závodu.

Závod TMMF, byl od počátku navržen jako ekologický, přesto dokázal v porovnání s rokem 2002 snížit svoji spotřebu vody o dalších 90 % a spotřebu energií o 57 %; kromě toho zpracovává plných 100 % svého odpadu – aniž by cokoli vyvážel na skládku.

Rozdíl mezi první Toyotou Yaris, vyrobenou 31. ledna 2001, a vozem s pořadovým číslem tři miliony, který nedávno sjel z výrobní linky závodu TMMF ve Valenciennes na severu Francie, je patrný na první pohled. Když se podíváme důkladněji, uvědomíme si mnohem více změn, které nejsou na první pohled vidět.

/
Pod kapotou


V průběhu let došlo k výraznému zlepšení ekologických parametrů, kterými se Toyota Yaris chlubí. Porovnáme-li první Toyotu Yaris s vozem číslo tři miliony (Yaris Hybrid), zjistíme, že emise CO2 i spotřeba paliva poklesla bezmála o polovinu, přestože mezitím došlo k nárůstu hmotnosti vozu i jeho výkonu. Součinitel aerodynamického odporu, jenž nepřímo ovlivňuje spotřebu vozidla, poklesl z 0,30 na 0,286. Dokonce i ze srovnání běžných zážehových motorů (u nehybridní verze) je zřejmé, že konstruktéři modelu Yaris následovali trend snižování emisí a spotřeby paliva.

Náskok díky ekologickému návrhu


Ekologické přínosy vozu nesouvisejí pouze se samotnou jízdou. Důležité je i to, jak se vůz vyrábí. Závod TMMF byl od počátku koncipován tak, aby zanechával co nejmenší ekologickou stopu. Pracoviště a skladovací prostory jsou v některých případech až 10x menší, než je standardem automobilových závodů se srovnatelnou výrobní kapacitou.

Již samotná budova závodu je nízká a podařilo se ji nenápadně začlenit do okolního prostředí. V roce 2007 byl závod TMMF zařazen mezi pětici trvale udržitelných závodů Toyoty po celém světě, čímž se francouzský provoz z pohledu ekologických dopadů stal odvětvovým srovnávacím měřítkem pro všechny ostatní závody skupiny Toyota.

Pokles spotřeby vody o 90 % oproti roku 2002


Výše uvedené ocenění si TMMF vydobyla svými pozoruhodnými výsledky v postupném snižování spotřeby vody a energií společně s nižší produkcí odpadů. Ve srovnání s rokem 2002 (tj. prvním kompletním rokem výroby) snížil závod TMMF spotřebu užitkové vody o 90 % a nyní dokáže vyrábět dokonce s nulovým odběrem vody ze sítě – s využitím dešťové a recyklované vody.

Ze šedesáti procent je zde zastoupena dešťová voda, která se shromažďuje ve dvou lokálních zásobnících o celkovém objemu 16 tis. m³ a následně putuje do systému úpravy vody přímo v závodu, aby splňovala požadované standardy před použitím přímo ve výrobě. Zbývajících 40 % vody se recykluje z odpadních vod závodu po předběžné úpravě v témže systému úpravy vody. Jelikož se voda čistí před použitím ve výrobě i na výstupu z výroby, její kvalita dokonce přesahuje ekologické normy, a přebytečná voda se tak může bezpečně vypouštět do nedaleké řeky Scheldt.

100% zpracování odpadu, žádný odpad na skládce


Závod TMMF nikdy neprodukoval odpad určený na skládku, nicméně od roku 2007 se dokonce chlubí tím, že úspěšně zpracovává 100 % svého odpadu. Již od roku 2001 se veškerý odpad znovu použije, recykluje nebo přepracuje do použitelné podoby. Průmyslové oleje a ředidla používaná při lakování se shromažďují k opětnému využití nebo regeneraci. Ocel a hliník slouží jako nová vstupní surovina. Dřevěné, kartonové a plastové obaly se recyklují a zbývající drobný odpad se využívá jako alternativní palivo.

/
Pokles spotřeby energií o 57 % oproti roku 2002


Přestože se spotřeba energií díky kompaktnímu stavebnímu návrhu od počátku držela na velmi nízké úrovni, TMMF se podařilo v porovnání s rokem 2002 snížit spotřebu energií o 57 %. Přispělo k tomu mj. detailní monitorování, inteligentní využití izolací a úspornější osvětlení. Společnost TMMF kromě toho investovala do zkušebních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů. Ročně se tak zamezí produkci dvou a půl tuny CO2 díky fotovoltaickým panelům na střeše závodu.

Další roční úsporu 18,4 tuny CO2 zajistí tzv. sluneční stěna, která ohřívá venkovní vzduch před vstupem do některých úseků závodu. Dříve používaný plynový kotel byl nedávno vyměněn za kotel na biomasu, což přispělo k další úspoře CO2 o objemu 1285 tun ročně.

Toyota Yaris s pořadovým číslem tři miliony pro zákazníka z Francie


Vozem s pořadovým číslem 3 miliony je černobílý Yaris Hybrid v provedení Selection, který poputuje k zákazníkovi z Francie. Plných 87 % výroby se exportuje do 42 destinací (evropský kontinent plus USA, Kanada a Portoriko). Do závodu, v němž se postupně vyráběly tři generace modelu Yaris (včetně dalších tří verzí po faceliftu), hybridní verze (od r. 2012) a varianta určená na vývoz do Severní Ameriky (od r. 2013), se za posledních 15 let investovalo přes 1 mld. eur.

Vaše nastavení pro soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat lepší služby. Pokud vůči tomu nemáte námitek, používejte tyto webové stránky jako obvykle; v opačném případě se zde můžete informovat o tom, jak nastavení pro soubory cookie změnit.

Potvrďte své předvolby označením zaškrtávacího políčka v případě, že souhlasíte; pokud nesouhlasíte, zaškrtnutí zrušte: