Zpět na hlavní stránku

Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)

Zdroj nejdůležitějších informací

Systém pomocí kamery rozpoznává část dopravních značek používaných v Evropě a informuje o nich řidiče.

Funkce
1. Rozpoznávání dopravních značek
2. Informace o dopravním značení se zobrazují na přístrojovém panelu

Rozpoznávané dopravní značky >

ROZPOZNÁVANÉ ZNAČKY *

  • Rychlostní omezení
  • Zákaz předjíždění
  • Zóna s omezením rychlosti jízdy
  • Rychlostní komunikace nebo dálnice
  • Konec rychlostního omezení
  • Různé klimatické podmínky
  • Dálniční nájezd/sjezd (při zapnutém ukazateli směru)
  • Zákaz vjezdu
  • Značka Stop
* Typy rozpoznávaných značek se mění v závislosti na modelu

Kompletní informace o dalších bezpečnostních systémech Toyota:

PCS
AHB
RSA
LDA
LTA
ACC
IACC
RCTA
BSM
SWS
ICS
eCall