Podmínky pro uživatele

Podmínky používání stránky a ochrana osobních údajů

Přistoupením a používáním stránek TOYOTA jste přistoupili na tyto podmínky bez omezení a výjimek. Váš přístup na stránky TOYOTA je tímto podroben těmto podmínkám a stejně tak všem vztahujícím se zákonům. Copyright © Toyota Central Europe - Czech s.r.o. ("TCE-CZ")

Web TOYOTA obsahuje informace vztahující se k produktům TOYOTA a propagačním kampaním TOYOTA. Produkty TOYOTA popsané na těchto stránkách jsou prodejné pouze prodejci a servisy autorizovanými Toyotou.

Všechny informace na těchto stránkách slouží pouze jako orientační. Tyto stránky nesmí být používány jako zdroj informací nahrazující autorizované prodejce a servisy TOYOTA. Informace na těchto stránkách nejsou legálně závazné a nepředstavují prodejní nabídku.

TCE-CZ se vynasnaží v rámci mezí zaručit, že informace na těchto stránkách jsou správné a aktuální, jejich přesnost ovšem není zaručena a TCE-CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za správnost, celistvost či autentičnost jakýchkoliv informací uvedených na těchto stránkách. Tyto stránky, všechny informace a materiály v nich obsažené jsou Vám poskytnuty takové, jaké jsou a bez jakékoliv záruky - vyslovené či implikované.

Ceny produktů TOYOTA

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota Central Europe - Czech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

Konfigurátor modelů, filmy, obrázky

Konfigurátor modelů Toyota se vám snaží v maximální možné míře poskytnout možnost sestavit si a prohlédnout vůz dle vlastního přání, přesto některé kombinace nemusí být dostupné, především u příslušenství.

Vyobrazení vozu (vozidel) je pouze ilustrativní. Veškerá data, ceny, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy.

Ceny příslušenství jsou pouze orientační a mohou být navýšeny o dodatečné instalační doplňky a cenu za montáž.

Ceny kol jsou uvedeny za 4 kusy.

Technické specifikace

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.

Použití technologie cookie

TCE-CZ využívá technologii cookie pro zjištění míst, odkud jste přišli na stránky TOYOTA, k registraci uživatelské aktivity na stránkách TOYOTA a zhodnocení a vylepšení stránek TOYOTA tak, aby pro vás byly přínosnějšími. TMCZ neregistruje pomocí této technologie informace o jednotlivých uživatelích - žádné osobní informace o Vás nejsou pomocí této technologie uchovávány či využívány. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby cookies nepřijímal či varoval před jejich přijetím.

Osobní data/uživatelem zadaná data

Jakékoliv osobní informace poskytnuté TCE-CZ skrze stránky TOYOTA budou použity pouze TOYOTOU v zájmu zlepšení služeb - včetně marketingu.

Uživatel internetových stránek Toyota tímto dává svůj výslovný, bezvýhradný a dobrovolný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů s tím, aby společnost Toyota Central Europe - Czech s.r.o.., IČ: 601 98 435, se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 24834 (dále jen "TCE-CZ") spravovala, zpracovávala a uchovávala všechny jí(m) poskytnuté osobní údaje, které TCE-CZ poskytl(a) postoupením žádosti o rezervaci zkušební jízdy za účelem informování o TCE-CZ, a to v rozsahu odpovídajícímu uvedenému účelu.

Žadatel(ka) bere na vědomí, že jí(m) poskytnuté údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, který pro TCE-CZ zpracovává osobní údaje. Svůj souhlas poskytuje žadatel(ka) na 10 let. Žadatel(ka) si je vědom(a), že své údaje poskytuje dobrovolně a že má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, pokud o to požádá, jakož i právo, požádat TCE-CZ o vysvětlení v případě, že zjistí nebo se domnívá, že TCE-CZ provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, resp. požadovat, aby TMCZ takto vzniklý stav odstranila.

TCE-CZ není zavázána sledovat a/nebo opravovat jakákoliv data zadaná na stránky TOYOTA jejich uživateli a žádným způsobem neručí za takováto uživateli vložená data, TCE-CZ si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a odstranit je bez udání důvodu.

Copyright, průmyslové a intelektuální vlastnictví

Prezentace a veškerý obsah těchto stránek včetně zdrojového kodu pro tvorbu těchto stránek je chráněn právy průmyslového a intelektuálního vlastnictví. Právo užívat informace (text, obrazové materiály, grafiku) z těchto stránek máte pouze pro osobní nekomerční účely - nesmíte kopírovat, reprodukovat, měnit, posílat, licencovat či publikovat celek či části za jakýmkoliv účelem bez předchozího písemného souhlasu TCE-CZ kromě prostého prohlížení stránek Vámi.

Využití obrázků z oficiálních stránek Toyota na stránkách fan klubů a na osobních stránkách

TCE-CZ uznává character Internetu a WWW coby média pro sdílení informací - a tak umožňuje reprodukci obrazových materiálů ze stránek TOYOTY na osobních stránkách či na stránkách oficiálních fan klubů za podmínky, že je žádost o toto použití učiněna a poslána na adresu administrátora stránek TOYOTA na info@toyota.cz. Pro vaši informaci, zde jsou kritéria pro posuzování případných žádostí:

  • Stránka má neziskové účely;
  • Stránka popisuje značku a výrobky Toyota v dobrém světle;
  • Stránka neobsahuje neslušné či nelegální materiály;
  • Obrazový materiál zůstane nezměněn (žádný dodaný text, fotokoláž, změna barev, deformace apod.);
  • Reprodukovány mohou být pouze obrazové materiály zobrazující produkty Toyota, především prvky grafické úpravy stránek Toyota nesmí být jakkoli reprodukovány;
  • Množství reprodukovaných obrazových materiálů je rozumné a v souladu s účelem osobních či fan klubových stránek;
  • Copyright vlastníka je uveden takto: 'Copyright © Toyota Central Europe - Czech s.r.o. ("TCE-CZ")';
  • Zdroj obrazového materiálu je uveden včetně odkazu na stránky Toyota;
  • Užitím obrazového materiálu jednotlivec souhlasí s tím, aby jej TCE-CZ kontaktovala za účelem vytvoření odkazu ze stránek Toyota na jeho stránky.
Vaše nastavení pro soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat lepší služby. Pokud vůči tomu nemáte námitek, používejte tyto webové stránky jako obvykle; v opačném případě se zde můžete informovat o tom, jak nastavení pro soubory cookie změnit.

Potvrďte své předvolby označením zaškrtávacího políčka v případě, že souhlasíte; pokud nesouhlasíte, zaškrtnutí zrušte: