Bonus při výkupu

Využijte bonus při výkupu vašeho stávajícího vozu!

Využijte akční nabídku bonusu až 35 000 Kč na nový vůz při výkupu vašeho stávajícího vozu libovolné značky!

Nabídka je platná od 1. 1. 2019 pro všechny verze modelů
AYGO, YARIS, TOYOTA C-HR, NOVÁ COROLLA, NOVÁ RAV4

Pravidla platná pro získání Bonusu při výkupu vašeho vozu:

  • vykupovaný ojetý vůz musí být ve vlastnictví zákazníka minimálně po dobu jednoho roku před jeho výkupem prodejcem
  • vlastník vykupovaného ojetého vozu a kupující nového vozu musí být tentýž zákazník (za téhož zákazníka se považují příbuzní zákazníka v linii přímé a manžel / partner a v případě právnických osob rovněž právnické osoby ovládané zákazníkem)
  • vykupovaný ojetý vůz zákazníka musí být technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 56/2001 Sb., a musí disponovat platným Osvědčením o technické způsobilosti vozidla vyznačeným v Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)
  • vykupovaný ojetý vůz zákazníka nesmí být zatížen jakýmkoli právem třetí osoby (např. zástavním právem, nájemním právem)
  • Bonus při výkupu může být zákazníkovi poskytnut pouze při výkupu ojetého vozu na základě kupní smlouvy, nikoli při komisním prodeji
  • počet nových vozů kupovaných totožnou osobou v jednom kalendářním roce není omezen, pokud počet zakoupených vozů, na které je bonusu při výkupu poskytován, se rovná počtu ojetých vozů vykoupených prodejcem od takové osoby
  • rozhodnutí o provedení výkupu ojetého vozu zákazníka a stanovení výše kupní ceny za vykupovaný ojetý vůz náleží autorizovanému prodejci Toyota, výlučně dle jeho uvážení
  • autorizovaný prodejce Toyota má právo výkup vozu odmítnout
  • vykupovaný ojetý vůz může být libovolné značky
Vaše nastavení pro soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytovat lepší služby. Pokud vůči tomu nemáte námitek, používejte tyto webové stránky jako obvykle; v opačném případě se zde můžete informovat o tom, jak nastavení pro soubory cookie změnit.

Potvrďte své předvolby označením zaškrtávacího políčka v případě, že souhlasíte; pokud nesouhlasíte, zaškrtnutí zrušte:

OK