1. Elektrifikace
  2. Vodíková technologie
  3. Budoucnost
Chci...

Budoucnost

Vodíková společnost

Představou Toyoty je vytvářet komplexní řešení, která v blízké budoucnosti poslouží nejen k pohonu bezpečných, hospodárných a ekologických vozidel, ale i zásobování celých komunit. Právě toto je cesta k ochraně našich přírodních zdrojů. Jsme přesvědčeni, že vodík je dokonalé palivo, které nám pomůže dosáhnout a překročit cíl nulových emisí.

Celosvětová vodíková strategie

Japonsko v roce 2017 jako první na světě připravilo tzv. vodíkovou strategii. Na podobných projektech dnes pracuje většina zemí světa. Praktické zavádění vodíku bylo rozděleno do tří fází:

×

FÁZE 1
2020–2024

• Využití vodíku v dopravě
• Rozvoj infrastruktury pro čerpání vodíkového paliva
• Autobusy a nákladní vozidla poháněná vodíkem

×

FÁZE 2
2025–2030

• Rozšiřování vodíku do dalších odvětví: železniční doprava, námořní doprava
• Síť vodíkových čerpacích stanic pro veřejnost

×

FÁZE 3
po roce 2030

• Vývoj syntetických paliv založených na vodíku s neutrálními dopady na životní prostředí
• Další popularizace vodíkové technologie v letecké a námořní dopravě

Rozvoj infrastruktury

Toyota Mirai

Podle odborníků z celého světa by do roku 2030 měl počet vodíkových čerpacích stanic narůst stonásobně ze 450 na 45 000. Přehled všech po světě dostupných vodíkových čerpacích stanic můžete sledovat zde: Přehled vodíkových čerpacích stanice ve světě

Co může vodík vlastně pohánět?

Oproti technologii čistě elektrického pohonu, která spoléhá na těžké baterie, se vodíkové palivové články díky své nízké hmotnosti uplatní v těžké nákladní dopravě, nákladních lodích, letadlech i domácnostech.

Automobily

Autobusy

Nákladní vozidla

Lodě

Vlaky

Letadla

Domy a budovy

Města

Vodík v současnosti

Získejte další informace o aktuálně používaných i budoucích vozidlech na vodík, která se pohybují na silnicích, na moři, a dokonce i na Měsíci.

×

H2. City Gold

Městský autobus poháněný palivovým článkem z Toyoty Mirai. Dojezd: 400 km. Výroba v Portugalsku.

×

PORTAL Project

Těžké americké nákladní vozidlo se schopností non-stop jízdy (24/7). Dojezd: 500 km.

×

Energy Observer

Dokonale ekologický katamarán, jenž si vyrábí vodík pro palivový článek z vody a vzdušného kyslíku za využití sluneční energie.

×

FC Lunar Cruiser

Měsíční vozidlo sestrojené ve spolupráci Toyoty a Japonské kosmické agentury JAXA, poskytující dojezd až 10 000 km.

Více o vodíkové technologii