1. Nová auta
  2. Vodík
Chci...

Elektromobily Toyota na vodíkové palivové články

Vodík v souvislostech

Vozidla na vodík jsou v zásadě elektromobily příští generace. Tato technologie nové éry je založena na chemické reakci v palivových článcích, která nahrazuje spalování fosilních paliv. Palivové články, původně vyvinuté k pohonu kosmických lodí, mají v současnosti potenciál využití v mnoha různých aplikacích.

CO JE VODÍK A ODKUD POCHÁZÍ?

Vodík je nejhojnějším prvkem v celém vesmíru a narazíme na něj prakticky všude. Plných 75 % hmotnosti vesmíru je tvořeno vodíkem. Přirozeně se vyskytuje v podobě molekul prakticky ve všech živých organizmech; jde o netoxický plyn bez barvy a bez zápachu, umožňující i dlouhodobé skladování.

CO JSOU TO VOZIDLA POHÁNĚNÁ PALIVOVÝMI ČLÁNKY A JAK FUNGUJÍ?

Vozidlo s pohonem na bázi palivových článků je elektromobil používající elektromotor, pro nějž se elektřina vyrábí přímo na palubě za pomoci sady palivových článků. Vozidla poháněná vodíkem jsou přínosem pro životní prostředí, neboť za jízdy neprodukují žádné škodlivé plyny ani jiné znečišťující látky – pouze čistou vodu. Vodík lze rovněž získávat z obnovitelných zdrojů, a můžeme jej tedy označit za nové řešení dopravy dle zásad trvalé udržitelnosti.

V palivovém článku (1) se vyrábí elektřina slučováním vodíku uloženého v zásobnících (2) s kyslíkem přiváděným zvenčí. Tato elektřina pohání elektromotor (3) a slouží k nabíjení baterie (4).

JAKÁ DALŠÍ VYUŽITÍ MÁ VODÍK?

Vodík se nejčasněji přirozeně vyskytuje ve vodě a biomase a lze jej extrahovat pomocí elektrolýzy s využitím obnovitelných zdrojů, jako např. energie větru, slunce nebo vody, a podporuje tudíž diverzifikaci energetických zdrojů i prosazování zásad trvalé udržitelnosti.

MÁ VODÍKOVÝ POHON BUDOUCNOST?

S ohledem na neustálý vývoj a technologický posun se vodíkové palivové články pomalu stávají mainstreamovou záležitostí. Lze očekávat, že na vodík coby udržitelný zdroj energie budeme vzhledem k rychlému rozšiřování vodíkových čerpacích stanic narážet stále častěji.

JAKÉ MÁ TOYOTA S VODÍKEM PLÁNY?

Společnost Toyota Hydrogen Society v Evropě mění tvář dopravy v souladu s vizí bezemisní vodíkové společnosti. Od vytápění domácností vodíkem až po Toyotu Mirai na vodíkový pohon: Toyota se zasazuje chránit životní prostředí celé planety pro budoucí generace a usilovat o opatření nad rámec nulových dopadů.